Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните, приет с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2011 г.)

 

 

С приемането на постановлението ще се постигне ефективно управление на процесите и дейностите в Българската агенция по безопасност на храните в рамките на общата и специализираната администрация. Ще се оптимизира също организационната структура и ще се прецизират функционалните задължения на част от административните звена в агенцията при спазването на нормативите за общата численост.

 

 

 Отговорна структура:

 Българска агенция по безопасност на храните,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 m_panayotova@bfsa.bg

 


Дата на откриване: 3.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 4.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари