Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг

Целите на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг са диверсифициране на инвеститорската база посредством интегриране на глобални инвеститори към пазарната инфраструктура обслужваща местния пазар на суверенен дълг, респективно намаляване на цената на финансиране на държавата; регламентиране на законово ниво правомощията на министъра на финансите във връзка с определянето, изискванията и контрола върху дейността на първичните дилъри на държавни ценни книжа (ПД на ДЦК); предвиждане на механизъм за еднозначно определяне по нормативен път на приложимото право в случай на трансгранични сделки с ДЦК, емитирани на вътрешния пазар; осигуряване на законосъобразното осъществяване на контрол и налагане на принудителни административни мерки от министъра на финансите спрямо ПД на ДЦК; редуциране на административната тежест за участниците на пазара на ДЦК посредством премахване на нормативно установеното задължение за издаване на поименни сертификати за собственост върху ДЦК на физическите лица от поддепозитарите на ДЦК.

 

 

Отговорна дирекция:Държавен дълг
E-mail:control.gs@minfin.bg

 


Дата на откриване: 6.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 7.12.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 ноември 2023 г. 13:18:26 ч.
ibb

Становище на Института за Биомаса и Биогорива - София

Държавният дълг на България може да бъде сведен бързо до нула, и България да се превърне в нетен кредитор, чрез ударното въвеждане на проекта ни "Зелен Трилионен Фонд" - https://green-trillion.alle.bg

Проектът e базиран на гигантските приходи които се очакват от експорт на извънредно търсени на пазара еко-продукти - зелена енергия, биогорива, храни, фуражи, торове, влакна, пулпове,  биополимери, медикаменти, произведени на себестойност, близка до нула, чрез авангардни високи биотехнологии - biomass.alle.bg .

Предвижда се многократно умножаване на БВП, въвеждане на Минимална Заплата от 2500 Евро и Минимална Пенсия от 1000 Евро, условен базов доход 800 Евро, 100% безплатно (за сметка на проекта) здравеопазване и образование, скок на раждаемостта над нивата от 1901 г. (42%), връщане на всички емигранти плюс заселване на над 5 млн. образовани чужденци и нареждане на България сред най-богатите и успешни икономики в света, в рамките на десетина години .

ibb.alle.bg