Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи

С Постановление № 193 на Министерския съвет (ПМС) от 12.10.2023 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната, считано от 01.01.2024 г., е определен размер от 933 лв. на минималната месечна работна заплата за страната за пълен работен месец, при осем часов работен ден и размер на минималната часова работна заплата от 5,58 лв. В тази връзка с проекта на Наредба се предлага, в Приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6, ал. 6 „В. Лица, работещи по трудово правоотношение“ от Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение, в раздел „II. Специалисти със средно образование и професионална квалификация“, раздел „III. Специалисти със средно образование“, раздел „IV. Помощен персонал със средно образование“, раздел „V. Квалифицирани работници“, раздел „VI. Неквалифицирани работници“ и раздел „VII. Приложни специалисти със спомагателни функции и средно образование (за служители, чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) и за държавни служители със средно образование, чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 2 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.)“, да бъдат изменени размерите на начална заплата за длъжност, като размерите от 780 лв. се заменят с 933 лв. На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, срокът за обществено обсъждане е 30-дневен. Предвидено е проектът на Наредба да влезе в сила от 01.01.2024 г. Съображението за тези обстоятелства е, че ПМС № 193 от 2023 г. влиза в сила от 01.01.2024 г.


Дата на откриване: 7.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари