Обществени консултации

Проект на Заповед за определяне на размера на допълнително възнаграждение за нощен труд на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи

Съгласно Постановление № 193 на Министерския съвет (ПМС) от 12.10.2023 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната, считано от 01.01.2024 г., е определен размер от 933 лв. на минималната месечна работна заплата за страната, за пълен работен месец, при нормална продължителност на работното време 8 часа и 5-дневна работна седмица, както и размер на минималната часова работна заплата от 5,58 лв. В тази връзка и при спазване разпоредбата на чл. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, съгласно която за всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев, се предлага с проекта на Заповед размерът на допълнителното възнаграждение за всеки отработен нощен час или за част от него от 22,00 до 6,00 ч. да бъде променен от 1,17 лв. на 1,40 лв. На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, срокът за обществено обсъждане е 30-дневен. Също така е предвидено проектът на Заповед да влезе в сила от 01.01.2024 г. Съображението за тези обстоятелства е, че ПМС № 193 от 2023 г. влиза в сила от 01.01.2024 г.


Дата на откриване: 7.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари