Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение

Измененията и допълненията в Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) са вследствие необходимостта от привеждането му в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, с Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията и с други нормативни актове, приети с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г., отнасящи се до служителите в държавната администрация и нейните структурни звена.

С предложените изменения се усъвършенстват и модернизират оперативни дейности и се подобрява организацията на работата в Агенцията.


Дата на откриване: 9.1.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 23.1.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари