Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Причините, които налагат изработването на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, са обусловени от  необходимостта от преодоляване на нормативна празнота по отношение регламентацията на лицата, които имат право да провеждат стаж в аптека в Република България. Констатирани са случаи на лица, придобили професионална квалификация „магистър-фармацевт“ в чужбина, които провеждат 6-месечен стаж в аптека на територията на България без предварително разглеждане на техните документи за придобита професионална квалификация и без взето решение на компетентния орган по признаване на професионални квалификации. От друга страна в действащата Наредба № 28 от 2008г. не са включени лицата, провеждащи стаж по реда на Наредба № 12 от 2009 г. за условията и реда за провеждане и оценяване на стажа за приспособяване и на изпита за правоспособност.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 10.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 9.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари