Обществени консултации

Консултационен документ във връзка с изготвянето на последваща оценка на въздействието на Закона за пазарите на финансови инструменти

Комисията за финансов надзор организира обществена консултация като процедурен етап от процеса по извършване на последваща оценка на въздействието на Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.).

Основната цел е да се получи обратна връзка и да се съберат достатъчно предложения, становища и информация от заинтересованите страни относно настъпилите ефекти/резултати от прилагането на Закона за пазарите на финансови инструменти, както и да се осигури откритост на процеса по извършване на последващата оценка.

Въпросите за обсъждане са поставени в анкетната карта (тук) за целите на консултацията.


Дата на откриване: 15.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 15.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари