Обществени консултации

Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2024-2026 г.

Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2024-2026 г. Документът дава основните насоки за провеждането на единна политика в областта на държавния дълг, в съответните с очакваните макроикономически и бюджетни прогнози в тригодишен времеви хоризонт. Предназначението ѝ е да оцени и ограничи в максимална степен рисковете, които структурата и профилът на дълга генерират и да осигури стабилни източници за дългово финансиране.

 

Отговорна дирекция:"Държавен дълг"
E-mail:v.vacheva@minfin.bg, s.davidova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 15.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.11.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 ноември 2023 г. 19:51:25 ч.
chezare111

стратегията за 2024 и 2025г е да покрием поне част от предстоящите падежи със собствени средства

Защо трябва да се взима нов дълг, когато финансовите условия не са изгодни за рефинансиране? Лихвите при евентуален нов дълг ще са в пъти по високи от досегашните, просто такива са в момента условията на финансовите пазари. Може в същото време да се приложи облагане на свръхпечалбите на банките опериращи в България. В последните години държавата принуди бизнеса и физическите лица де преминат основно на банкови операции, а в същото време търговските банки вдигнаха и въведоха нови такси за своите клиенти. В резултат търговските банки имат печалби няколко пъти по - големи от предходен период. Въведете 80% облагане на банките при свръх печалби и 40% данък печалба за тях, така поне част от парите на бизнеса и гражданите ще се върнат в държавата. С такъв ресурс може да се посрещне дори идващите падежи по заеми в следващите 3 години, без да се взима нов дълг. Същата стратегия може и трябва да се приложи за енергийните дружества, при тя печалбите също са в пъти спрямо предходни години. В предвид предстоящата рецесия в ЕС, ние като скачен съд с тяхната икономика ще претърпим същите вреди и трябва да сме подготвени да покрием поне част от старите си дългове и да не взимаме нови дългове поне в следващите 2 години/2024 и 2025г/

17 ноември 2023 г. 17:22:46 ч.
julianvz

Много лоша стратегия.

Тегленето на държавни заеми до момента не е подобрило положението. В противен случай нямаше да има нужда да се теглят нови заеми. Следователно и тегленето на нови заеми няма да подобри положението, а напротив ще го влоши. Предложената стратегия не е добра за българския народ. 

1) Не е редно да рефинансираш 3 млр. заем като тегли нов от 12 млрд.

2) При спазване на предложената стратегия разходите за лихви през 2026 г. ще бъдат 2 млрд. лева, които ако не се тегли нов заем, няма да бъде необходимо да се правят. Тоест бюджета ще разполага с 2 млрд лева повече.

3) Ако е крайно необходимо да се прави нов заем за рефинансиране (което до някъде е разбираемо) защо не се прави с ДЦК? В момента вложенията на българите са в банки на 0% лихва. Не е ли по-добре да са в ДЦК и лихвите да се плащат на българите, а не на чуждестранни банки?