Обществени консултации

План – сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци и проект на План – сметка за разходи за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2024

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Николаево чрез настоящото публикуване в Портала за обществени консултации, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища във връзка с публикуваното предложение. Срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации, е 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуването му.

 


Дата на откриване: 17.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Николаево
Дата на приключване: 17.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари