Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 215 на Министерски съвет от 2012 г. за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността

Основната цел на ПМС № 215 от 2012 г. е създаването на Национален съвет по превенция на престъпността (НСПП), който е колективен орган, изпълняващ функции по формулиране и реализиране на политиката на Министерския съвет по въпросите на превенцията на престъпността. В чл. 5, т. 6 от ПМС № 215 от 2012 г. е предвидено, че НСПП „след обсъждане внася в Министерския съвет годишните планове за изпълнение на действащата Национална стратегия по превенция на престъпността“. С изменението текстът на разпоредбата се конкретизира, като се посочва, че НСПП „подготвя за приемане годишния план за изпълнение на действащата национална стратегия за превенция на престъпността. Министърът на вътрешните работи, в качеството му на председател на Съвета одобрява и утвърждава годишния план и го изпраща за сведение в Министерския съвет.“. Правят се редакционни изменения в текста на ПМС № 215 от 2012 г. с цел синхронизирането на текста му със Стратегията за превенция на престъпността (2021-2030г.), приета с Решение № 718 на Министерския съвет от 2022 г.


Дата на откриване: 21.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 21.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари