Обществени консултации

Проект на Отчет за 2022 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030г.);

Отчетът за 2022 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) съдържа информация за изпълнени мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца, подобряване на репродуктивното здраве на населението, подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, осигуряване на заетост и намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението. Наред с информацията по изпълнението на основните инструменти на семейната политика чрез предоставяне на осигурителните обезщетения за майчинство по Кодекса за социално осигуряване, финансова помощ по Закона за семейни помощи за деца и комплексната подкрепа по Закона за закрила на детето, документът представя данни и за изпълнени мерки за субсидирана заетост и осигуряване на по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с малки деца, развитие на социалните услуги за деца, важни програми в сферата на здравеопазването, инициативи в сферата на миграционната политика, дейности с насоченост към намаляване на регионалните диспропорции, както и за инициативи и изследователски проекти на научната общност в сферата на демографските въпроси. Мерките са насочени към благоприятно повлияване на основните демографски показатели – раждаемост, смъртност и миграции и към развитието на качеството на човешките ресурси.

Документът е разработен в рамките на междуведомствената работна група по демографските въпроси към министъра на труда и социалната политика с участие на широко представителство от страна на националните държавни институции, Националния статистически институт, Българската академия на науките, социалните партньори, Сдружението на общините в Република България и Българския червен кръст.

 


Дата на откриване: 22.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 22.12.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 ноември 2023 г. 14:01:51 ч.
grainis

Становище на Института за Биомаса и Биогорива - София

За пореден път сме свидетели на отчаян опит за решаване на най-големия ни, екзистенциален проблем като нация и държава - Демографския, с чиновнически и бюрократични мерки . Раждаемост, връщане на емигрантите и заселване на образовани чужденци не се постига с бумащина, а с ПАРИ, драги ми бюро-герои . Предлагам на вашето незаинтересовано внимание проектът "БГ-Развитие" - bg-razvitie.alle.bg , на ИББ - ibb.alle.bg , предвиждащ десетократно увеличение на БВП, 2500 Евро минимална заплата, 800 Евро условен Базов Доход, последващ ръст на раждаемостта над този от 1901 г. (42%) , връщане на всички емигранти и заселване на 5 млн. образовани чужденци, до 2030-35 г. Проектът ще се финансира изцяло, грантово, извънбюджетно, без стотинка от заеми и еврофондове, по схема на "Зеления Трилионен Фонд" - green-trillion.alle.bg .

Това е единственият работещ ход за решаване на проблема с изчезването ни като нация и с тоталната мизерия и бизизходица, в която сме изпаднали и все повече затъваме  . 
 
Другият вариант е изписване на планини от бумаги с нулев резултат и размиване на отговорността между дузина институции и стотина чиновника, които ще вземат едни пари и ще се скрият зад папките, без да свършат и за една стотинка работа с какъвто и да било реален резултат .  
 
ibb-bg@abv.bg

22 ноември 2023 г. 15:18:43 ч.
ddimitrakov

Коментар към становището на института за биомаса и биогорива

Относно проекта на института за биомаса и биогорива за хидропонно отглеждане на бамбук: този проект изглежда не отчита, че за хидропонното отглеждане е нужна енергия, която е повече от енергията, получена като изгаряне на биомасата. Всъщност фотосинтезата е един крайно неефективен метод за усвояване на слънчева енергия с КПД около 7%.

Няма как да избягате от законите на физиката - енергията необходима да отгледате изкуствено с хидропоника тези бамбуци ще е повече от енергията която ще придобиете от изгарянето им.

Без да съм чел проектите за увеличаване на населението те трябва да са насочени към младите жени тъй като единствения фактор за това колко ще е населението утре е колко млади момичета днес искат да имат деца и колко деца искат. Всичко друго е второстепенно - примерно възможностите на младите мъже да имат работа и доходи е от значение само дотогава доколкото младата жена вижда участието на младия мъж като баща (включително и чрез издръжка). Колкото и пари да изкарва един млад мъж той не може да ражда нито може да накара една жена да роди ако тя не го желае.

Всъщност ние не би трябвало да исаме да увеличим населението си а да го стабилизираме на равнище което нашата география може да издържа като при това стандарта на живот и потребяваната енергия е добро. Така или иначе няма да ни се разминат имиграционните вълни от страни където има по голяма раждаемост - бъдещето на нашата география е да бъде смесено население.

28 ноември 2023 г. 12:08:33 ч.
ibb

Отговор от ИББ на ddimitrakov

Уважаеми ddimitrakov , 

Очевидно сте чел твърде набързо, небрежно и неаналитично информацията която сме публикували в сайтовете ни .

Първо, освен свръхбързорастящ (SG - 1,2м/ден) Бамбук (такива са само няколко от над 1000-та сорта "бамбуци" - както ги наричате, много от които растат стотици пъти по-бавно при една и съща консумация на светлина, топлина и вода - Индексът им на Растеж (GI) е стотици пъти по-нисък), SGB-Технологията - biomass.alle.bg ползва и други свръхбързорастящи организми като например Гигантския Мехурчест Келп (Macrocystis Pyrifera) - най-бързорастящият организъм на Земята, който расте в дълбоки до 80м морски води при почти ПЪЛНА ТЪМНИНА и в сравнително хладни води - максимум до 18 гр.С SG-БАМБУКЪТ е най-бързо ПОКЪЛВАЩОТО сухоземно растение на Земята, като кълновете му - които всъщност са в основата на SGB, поникват в условията на почти пълна тъмнина на ниво грунд в гъстите тропически гори, дори и нощем . Според някои публикации, на този етап кълновете консумират едва 0,05% слънчева светлина, която се оказва напълно достатъчна за растежа им.   -- продължава --

28 ноември 2023 г. 12:09:51 ч.
ibb

Отговор от ИББ на ddimitrakov - 2

Ползваме също така най-бързорастящото водоплаващо Водорасло Волфия - Wolffia Arrhiza (удвоява биомасата си за 24 часа), Кудзу - Pueraria Montana (30см/ден, гигантски корени), Гигантска Тръстика Арундо Донакс (10см/ден, също огромни корени) и други.

Така че вашата забележка за 7% (всъщност са 11%) КПД на Фотосинтезата със СЛЪНЧЕВА светлина е вярна, но САМО ЗА ЕСТЕСТВЕНИ ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ и няма нищо общо с нашата технология за ИНЖЕНЕРЕН, ОРАНЖЕРИЕН, ХИПЕРИНТЕНЗИВЕН добив на SG-Биомаса, който НЕ ПОЛЗВА НИКАКВА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА и ЕНЕРГИЯ . Светлината се добива от специални Cyan-LED+UV Grow-Light лампи с диапазон в най-продуктивната част от Слънчевия Спектър - 400-600 и 700-900 Нанометра. Вероятно сте чували, че LED лампите са около 12 пъти по-икономични от стандартните и със стотици пъти по-дълъг живот при една и съща консумация на ток . За 1м2 Оперативна Площ са ни нужни около 20W (4 х 5W) Лампи, които излъчват не само ИМИТИРАЩА СЛЪНЧЕВАТА СВЕТЛИНА, но и ТОПЛИНА и са предостатъчни за покълване на SG-Бамбука . При регистрирана скорост от 1,2м на ден в естествена среда в джунглата, в хиперинтензивните условия на една Вертикална Ферма - Аквапонно (а НЕ "Хидропонно") напояване със специален, прецизно-синтезиран и предварително активиран водно-торов разтвор и точно изчислено време на покълване, плюс добавка на над 50% СО2 във въздуха, NOx в хранителния разтвор и фиксиран изкуствен тропически климат плюс редица други методи за стимулиране на покълването и растежа, очакваме много по-голяма скорост на покълване и свръхвисоки добиви от над 20кг/м2 / 24ч. суха, фиброзна биомаса - от корени и стебла / кълнове. Съгласно стотиците модели и изчисления които сме правили през последните години, при стандартна калоричност на биомасата около 20MJ/kg (~6kWh/kg) имаме добив на топлоенергия от ~120kWh/m2 и ел.енергия от ~40kWh/m2 - от които 40 киловатчаса ползваме само 20 ВАТЧАСА - или 0,05% !   -- продължава

28 ноември 2023 г. 12:11:07 ч.
ibb

Отговор от ИББ на ddimitrakov - 3

Грешката, която правите, е че прилагате механично ПЪРВИЯ ЗАКОН на Термодинамиката - който се отнася единствено и само за ИЗОЛИРАНИ ТЕРМОДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ - каквато БИОСИСТЕМАТА SGB НЕ Е. Съгласни сме с вас и със Закона, че един чайник който ври на котлона, отделя по-малко топлина - във вид на пара през чучура, от тази, която получава от котлона - и тук Първият Закон е бетон, но това няма абсолютно нищо общо с нашия случай . 

SGB предлага гигантски ежедневни добиви на биомаса с цена от 300 евро на тон в момента в Европа, и неограничено търсене - или от една 50м висока пилотна Вертикална Ферма - каквато започваме да строим през 2025 върху 2дка в ИЗ-Божурище, с разгъната оперативна етажна площ от 200дка ще имаме теоретичен приход от над 1,200,000 евро на ден - достатъчни за мощно стартиране на проекта "БГР" - bg-razvitie.alle.bg , с изграждане на още около 100 такива - и много по-големи В-Ферми из цялата страна, без нито стотинка от бюджета, заеми, еврофондове и създаване на стотици хиляди нови работни места с европейски заплати, за биофермери с бели престилки и таблет в ръка, за биотехници и оператори . -- продължава --

28 ноември 2023 г. 12:12:11 ч.
ibb

Отговор от ИББ на ddimitrakov - 4

По втория въпрос - кого трябва да стимулираме по проекта "БГР" за висока раждаемост - младите жени или цялото семейство, отново не сме съгласни с вас . Не смятаме, че статутът на самотна майка - особено с висока степен на професионална и кариерна ангажираност, е опция при изпълнение на Проекта . Да, ще има възможност за назначаване и на детегледачки, но делът от време отделен от биологичната майка - и баща, за грижи и общуване с детето ще е най-важният и съществен критерий при определяне на лимитите за раждаемост на едно семейство . Никой не иска проектът да се превърне в поточна линия за печатане на киборги - и сега си ги имаме предостатъчно . Ще изградим стройна система за изграждане на пълноценни, всестранно развити, културни и щастливи личности .

Освен това съвременната медицина вече прави чудеса в сферата на стимулирана ин-витро репродукция и при по-възрастни жени, с улегнал и по-спокоен социален статус, готови да отглеждат собствени деца с огромна радост и желание . 

Проектът "БГ-Развитие" (БГР) предвижда еднократно стимулиране в размер на 100,000 Евро при раждане на първо, второ и трето дете, плюс по 2,000 Евро на месец издръжка на всяко едно дете. Дълбоко вярваме, че това дете трябва да израсне в среда от ДВАМА родители - така че превръщането на жената в машина за деца - това, което ни идва първо наум визирайки случаи с циганите например, ще бъде невъзможно . Специални комисии ще инспектират и ще следят стриктно за условията на живот в семейството, нивото на образование, култура, внимание, грижи и възпитание, което детето ще получи, за да бъде включено конкретното семейство в Програмата . Много интегрирани цигански семейства могат да предложат такива условия, така че ще са добре дошли в Програмата . Същото важи и за семейства на емигранти дошли у нас по различни начини, ако покриват критериите.

Смятаме, че целта ни за над 10-милионно население у нас към 2030-35 г. е напълно реалистична и изпълнима . България може преспокойно да приеме и изхрани и десет пъти по-голямо население, при една добра организация - което ще ни изстреля в челото на най-богатите, успешни и щастливи страни в света .

ibb-bg@abv.bg  -- край.