Обществени консултации

Консултационен документ относно проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по изготвянето на проект на нов Закон за виното и спиртните напитки в частта му за спиртните напитки, държавната политика по отношение на които се осъществява от министъра на икономиката и индустрията. От основно значение ще бъде отчитането на проблемните области на действащия Закон за виното и спиртните напитки, за които се смята, че биха могли да намерят решение в новия закон. Със законопроекта се цели да бъдат въведени в българското законодателство изискванията на Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕС) № 110/2008. Предвижданите в законопроекта промени целят още и да разрешат възникнали проблеми по националното прилагане на сега действащия закон в частта му за спиртните напитки. Изготвянето на нов ЗВСН ще се извърши и с отчитане на досегашния опит от успешното регулиране до този момент на сектора на спиртните напитки.


Дата на откриване: 22.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 6.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари