Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (обн. - ДВ, бр. 82 от 29.09.2023 г, в сила от 01.01.2024 г.), Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ се преобразува чрез вливането му в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, създаден с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на труда и социалната политика.

Съгласно §35, ал. 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта министърът на труда и социалната политика утвърждава необходимите промени в Устройствения правилник на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи.

 


Дата на откриване: 23.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 28.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари