Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

С проекта се предлагат изменения и допълнения, касаещи рецептите с режим на еднократно отпускане, като се предвижда те да имат валидност 30 дни от датата на издаването им, промяна в рецептурната бланка, като бъде добавен личен професионален код на лекаря по дентална медицина. Данни за личния професионален код на лекаря по дентална медицина се предлага да се добави и в дневника на изпълнените рецепти в аптеката по чл. 3, ал. 3 от Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, което касае дневника на изпълнените рецепти в аптеката.

На следващо място беше установен проблем с прилагането на промени в наредбата, които засягат предписването и отпускането на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. По-конкретно с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, обнародвана в Държавен вестник, бр. 51 от 2023 г. беше предвидена възможност до интегрирането на софтуерните продукти/специализираните медицински софтуери на аптеките на лечебните заведения – изпълнители на болнична помощ, с Националната здравноинформационна система, но не по-късно от 31 декември 2023 г., лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, да се предписват и отпускат в тези лечебни заведения по досегашния ред. Посоченото отлагане до края на настоящата година беше направено с цел лечебните заведения да имат достатъчно време да адаптират своя медицински и аптечен софтуер за електронно предписване и отпускане на такъв тип лекарствени продукти, но поради риск от неизпълнение на интегрирането на системите в посочения срок, с проекта се предлага удължаване до 1 април 2024 г.

Една от основните цели на настоящия проект е чрез отлагането до 1 април 2024 г. на електронното предписване на антибактериални лекарствени продукти за системна употреба да се даде необходимото време, както на лицата, участващи в процеса по предписване и отпускане на посочените лекарствени продукти да се адаптират към промяната, така и възможност за преодоляване на констатираните недостатъци на системата, свързани с предписването и отпускането.

Очакваният резултат е осигуряване на достъп до лекарствена терапия на всички нуждаещи се пациенти, с оглед защитата на тяхното здраве и живот. Това е от първостепенно значение при провежданата от министъра на здравеопазването лекарствена политика. Друг очакван резултат от приемането на проекта е, че чрез удължаването на отлагателния период, в който до интегрирането на софтуерните продукти/специализираните медицински софтуери на аптеките на лечебните заведения – изпълнители на болнична помощ, с Националната здравноинформационна система, лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества могат да се предписват и отпускат по досегашния ред, ще бъдат преодолени и отстранени евентуални недостатъци и непълноти в процесите по електронно им предписване и отпускане.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg


Дата на откриване: 24.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 7.12.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 ноември 2023 г. 12:48:17 ч.
deyanra

Против отлагането на електронното предписване на антибактериални лекарствени продукти

България е с най-висока смъртност от резистентни на антибиотици бактерии. Разработената преди 4 г. Национална програма срещу антимикробната резистентност още не е приета.

Профилактиката (превенцията) на Антимикробната лекарствена резистентност се основава на рационална употреба на антимикробни средства, разумно използване на профилактика и лечение с цел ограничаване на появата на множествена резистентност; мониториране на микробната лекарствена резистентност и антибиотичната употреба.

Поредното  отлагане на прилагането на тази  на електронното предписване на антибактериални лекарствени продукти е ясен знак , че държавата НЕ провежда държавна политика за превенция на Антимикробната лекарствена резистентност и Министерство на здравеопазването  не съблюдава прилагането на издаденото фармако-терапевтично ръководство за използване на антимикробни лекарствени продукти.

Това отлагане е в противоречие със европейското право РЕШЕНИЕ № 1082/2013/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА по отношение на ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР И ИЗВЪНРЕДЕН МОНИТОРИНГ като блокира РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И РЕАГИРАНЕ поради лиспа на надзор върху фармако-терапевтично ръководство за използване на антимикробни лекарствени продукти, по което има изискване задължително ПРЕДИ започване на емпирична терапия с антимикробен лекарствен продукт , да се взема материал за микробиологично изследване и след получаване на резултатите за идентификация и антимикробната чувствителност на доказаните причинители терапията задължително се коригира;
 

25 ноември 2023 г. 15:32:14 ч.
Lassio1989

Против електронна рецепта

Пациентите си купуват лекарства от Турция и Румъния и не ходят при лекаря за електрона рецепта ,тоест полза от електроната рецепта е да захранваме икономиката на Турция и Румъния ,трябва всичко да се върне както преди 15.10 2023 . С хартиен дневник и хартиена рецепта .

25 ноември 2023 г. 15:35:37 ч.
Lassio1989

Против електронна рецепта

Случай от днес пациента няма лекарство за диабет и звъни на лекаря да изпише ,лекарят не вдига защото е събота той има хартиена рецепта ,но не може да си вземи лекарството за диабет ,защото няма електрона рецепта ,при което той казва е понеделник ще отида при лекаря да ми изпише електронно ,а два дена ще карам без лекарство ако не умра ,в понеделник ще получа електрона рецепта . Трябва всичко да се върне както преди 15.10 2023 не сме готови за такива рецепти . В Англия им трябваше 10 години за да вкарат само електрони рецепти ,а ние го решаваме от днес за утре .

25 ноември 2023 г. 15:37:52 ч.
Lassio1989

Пациентрите не искат електрона рецепта

Аз разговарям с пациенти и ги питах дали искат електрона рецепта ,само 1 от 100 човека искат другите са категорично против и аз им казвам ами вашият представител каза по телевизията ,че искате и те ми казват ,че той питал ли ни е .Ние не искаме електронна рецепта .

02 декември 2023 г. 18:41:33 ч.
thebest

Смисъл от е-рецепта за пациента

Здравейте! Изказвам мнение относно електронните рецепти. Каквито и подобрения на софтуерите да правите до април месец - няма да са много от полза. Обосновавам се защо - защото когато няма ток или интернет  - все тая ,че програмата работи успешно. Веднага ще кажете - ще отиде пациента в друга аптека - ами , ако няма друга. Аз лично знам за град, където има една аптека. Просто истината е, че здравето - не трябва да зависи от интернет, програми, ток.

И другото, което ще добавя е - че е ГОЛЯМА заблуда , ако си мислите, че с е-рецепти се бори антибиотична резистентност. Първо пациентите ходят с хартиени рецепти в съседните държави и си купуват. Аз поне знам за такива случаи. НО ЗАБЛУДАТА е голямо нещо. Министър Хинков сигурно се успокоява, че поне е направил каквото зависи от него. Пак казвам - не е лошо да се живее в заблуда или фантазия.

И трето - за да има СМИСЪЛ от е-рецепти за пациента - държавата трябва да поема част от сумата на антибиотика или направо цялата сума. Т.с. да са безплатни за пациентите. Иначе се губи смисъла да се чака при лекаря.

Благодаря за вниманието! - ако въобще някой чете какво е написано тук като коментари.

 

05 декември 2023 г. 13:27:50 ч.
b.bozhanov

Предложение за допълнение

В предложения нов § 15а накрая да се добавят думите “освен ако лицата по чл. 4 не са наети в лечебни заведения, включени в списък с пилотни лечебни заведения, определени със заповед на министъра на здравеопазването”

06 декември 2023 г. 17:10:00 ч.
thebest

смисъл от е-рецепта за пациента

Здравейте! Ще добавя още нещо за антибиотичната резистентност. Един микробиолог каза, че ако не се прави антибиограма преди да се изпише антибиотик - с е-рецепта не се постига НИЩО. Лекарите пак си изписват антибиотиците , които си изписват по принцип за даден случай. В смисъл че - начина на изписване няма значение, ако не се направи антибиограма. Ако ще и на космическа рецепта да изписват лекарите антибиотиците.

И пак казвам за пациента има смисъл и логика от е-рецепта - АКО е БЕЗПЛАТНА за него или поне част от сумата се поема от държавата.

ЩЕ завърша с думи на Омбудсмана - "Антибиотичното лечение е животоспасяващо, а леченито за диабетици е животоподдържащо. Място за компромис няма!" ....

Препоръка - Мислете много, когато приемате закони и наредби ......... Голям дебат и обсъждане трябва да пада......

Благодаря за вниманието и отделеното време!