Обществени консултации

Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2013-2015 г.

Програмата за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (Центъра)  за периода 2013-2015 г. отразява принципите и направленията, залегнали в Стратегията и подпомага тяхното реализиране.

Дейността на Центъра през следващите три години цели постигане на ефективност и ефикасност в изпълнението на политиката на образователна интеграция, като се осигури целенасоченост и концентрация на финансирането. Основна задача на Центъра е да мобилизира и акумулира ресурсите от различни донори и осигури необходимото допълващо финансиране от републиканския бюджет.

Разработването на проектите ще се подчинява на на приоритетите, заложени в актуализираната Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

С реализацията на проектите се цели създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез подпомагане процеса на десегрегация и последваща интеграция, подобряване на учебната и възпитателна среда в приемните детски градини и училища, адаптацията на децата в детските градини и началните училища, за които българският език не е майчин, развиване на целодневни форми на обучение, както и утвърждаване на културното многообразие на етническите малцинства като обща ценност.


Дата на откриване: 11.1.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 25.1.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари