Обществени консултации

Проект на Заповед за изменение и допълнение на Методиката за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти.

Изпълняваната от  Агенцията за хората с увреждания (АХУ) Програма за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, археологически и спортни обекти осигурява достъп до и възможност за активно използване на такива обекти от хора с увреждания, които имат специфични потребности при пространственото си придвижване.

От направени анализи, в резултат на практическата реализация на Програмата, са констатирани пропуски, създаващи затруднения при реализирането на проектите за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания. По този повод и в отговор на засилените инфлационни процеси, непрекъснато растящите цени на стоки и услуги, поради динамиката на икономическата среда в страната, е отчетена необходимостта от извършването конкретни промени в Методиката за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти (Методиката), свързани с разширяване кръга на обектите, до които се създава достъп на хора с увреждания, промени в условията и документите за кандидатстване, размера на средствата за финансиране, условията, определящи процедурата за оценяване и класиране на конкурсните предложения. В тази връзка е разработен проект на Заповед за изменение на Методиката.  

                 Целта на промените е повишаване популярността на мярката, с оглед изграждането на достъпна среда, чрез увеличаване на субсидията по отделните компоненти, намаляване на административната тежест чрез намаляване броя на документите за кандидатстване, опростяване на формуляра за кандидатстване; облекчаване на процедурата с отпадане на изискването за задължителен статут на обектите, респективно отпадане на ограниченията, приложими за обектите, за които се кандидатства; улесняване на начина на оценяване на конкурсните предложения, във връзка с отпадане статута на обектите, за които се кандидатства.

                  


Дата на откриване: 28.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 28.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари