Обществени консултации

Проект на решение на КЗК за групово освобождаване от забраната по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК на определени категории споразумения, решения и съгласувани практики

На основание чл. 18 във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 9 от ЗЗК, Комисията е приела Решение КЗК № 55/20.01.2011 г. за групово освобождаване от забраната по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК на определени категории споразумения, решения или съгласувани практики, с което е постигната реципрочност на условията за групово освобождаване на национално равнище, чрез изрично препращане към приложното поле и към условията за групово освобождаване предвидени в Регламент (ЕС) № 1217/2010г., Регламент (ЕС) № 1218/2010 Регламент (ЕС) № 461/2010 г., Регламент (ЕС) № 267/2010 г., Регламент (ЕО) № 772/2004 г. и  Регламент (ЕС) № 330/2010 г.

Решение № 55/20.01.2011 г. на КЗК е със срок на действие до 31.05.2023 г. и към настоящия момент на национално ниво липсва възможност за групово освобождаване на определени категории споразумения, които допринасят за подобряване на производството или разпределението на стоки или предоставянето на услуги, развитието на техническия прогрес, като предоставят на потребителите справедлив дял от получените ползи. Въз основа на изложеното е необходимо и целесъобразно да се приеме ново решение за групово освобождаване на определени категории споразумения и съгласувани практики.


Дата на откриване: 30.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 30.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари