Обществени консултации

Проект на Наредба за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници. Проектът е изготвен на основание чл. 35, ал. 4 от Закона за енергията от възобновяеми източници и е разработен съвместна компетентност от Министерството на енергетиката (МЕ) и Агенцията за устойчиво енергийна развитие (АУЕР).
 
Проектонаредбата е от ключово значение за осигуряване на завършеност на процеса на нормативна осигуреност за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници.
 
Приемането на проекта ще допринесе за въвеждане на възможност за издаване на гаранции за произход на електрическа енергия от биогаз и зелен водород. В него се отделя като самостоятелен процесът на регистрация на производителите на енергия от възобновяеми източници, които заявяват издаване на гаранции за произход и се въвеждат изисквания към поддържането на единния електронен регистър на гаранциите за произход. Това ще допринесе за синхронизиране на дейностите по издаване, прехвърляне и отмяна на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници със стандарт CEN - EN 16325.
 
Очаква се нормативният акт да съдейства и за подобряване в качествено отношение на процеса на издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници, както и процеса на администриране на данни в единния електронен регистър на гаранциите за произход.
 
Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в 30-дневен срок от публикуването му на следния имейл адрес: a.dimitrova@me.government.bg


Дата на откриване: 1.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 2.1.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 декември 2023 г. 18:34:34 ч.
ibb

Становище на Института за Биомаса и Биогорива - ИББ - София

ИББ - ibb.alle.bg предлага към списъка с биогорива от възобновяеми източници да бъде прибавена инженерната, оранжерийна, стерилно-чиста, 100% карбон-неутрална и възобновяема, свръхбързорастяща (SG - в рамките на часове) Биомаса - biomass.alle.bg , отглеждана върху рафтове, във Вертикални Многоетажни Аквапонни Ферми, от въздух (СО2) и рециклирана вода, на почти нулева себестойност - nula-energia.alle.bg - перфектно Биогориво-заместител на въглищата и газа в ТЕЦ-овете, и суровина за добив на редица видове други биогорива като биогаз, биометан, биоетанол - biogas.alle.bg , биодизел - biodizel.alle.bg , OFO-Биогориво - ofomobile.alle.bg , кокс-биовъглен - biochar.alle.bg , пелети, брикети , прахово гориво за газо-прахови горелки и турбини и др., както и на цяла гама храни - hrani.alle.bg , фуражи, торове, влакна, пулпове, биополимери, медикаменти и много други извънредно търсени на пазара екологично чисти продукти . ibb-bg@abv.bg .