Обществени консултации

проект на Наредба за условията и реда за подпомагане с парични средства на лицата по чл. 226з и чл. 298, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

В проекта са разработени условията и редът за разходване на средствата за материално подпомагане, регламентирани са функциите на Комисията по материално подпомагане и формите на материална помощ.

Причините, които налагат приемането на предложения проект най-общо са свързани с необходимостта от прецизиране на условията и реда, както и създаването на точни и ясни критерии по които ще се отпуска материалната помощ в парични средства.

 

Проектът се публикува за срок от 30 дни.


Дата на откриване: 4.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 3.1.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 декември 2023 г. 11:14:08 ч.
i.blagoeva

относно наименованието на акта

В заглавието следва да се корегира чл.298, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Репблика България и да се изпише чл. 298а, ал. 1 от същия нзакон, с цел привеждане в съотвествие с основанието за издаване на наредбата.Също така в чл. 1 от проекта на наредбата следва да се замени чл. 298, ал. 1 със чл. 298а, ал. 1 от същия закон поради същия мотив.