Обществени консултации

Проект на Национална стратегия за гериатрична грижа и остаряване в добро здраве 2030

Основната цел на Стратегията е повишаването качеството на живот на възрастните хора. Стратегическата цел е разгърната в пет специфични цели за създаване на условия за активен и достоен живот на възрастните и стари хора, чрез осигуряване на равен достъп до интегрирани здравно-социални грижи, равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото.

1. Осигуряване на възможност на повече хора да живеят по-дълго в добро здраве, да останат активни по-дълго и да се намали нарастващото неравенство сред възрастните хора;

2. Улесняване на достъпа до качествени здравни и социални услуги за възрастни хора, нуждаещи се от грижи и подкрепа;

3. Осигуряване на възможност на възрастните жени и мъже да останат напълно интегрирани в обществото и да живеят достойно, независимо от тяхното здраве и степен на нужда от чужди грижи;

4. Създаване на благоприятна среда за предприемане на действия за насърчаване на здравето и предотвратяване на заболявания по отношение на рисковите фактори сред възрастните хора;

 5. Адаптиране на здравната система към нуждите на здравословно остаряване, по-добро качество и по-справедливо здравеопазване и социални грижи за възрастните хора, включително чрез развиване на специалността "Гериатрия".

С реализирането на Стратегията се очаква намаляване на случаите на преждевременно остаряване, намаляване честотата на възрастовата патология, снижение на смъртността и удължаване средната продължителност при добро качество на живот, подобряване на медико-социалните грижи, подобряване на социалната и семейна адаптация, творческо дълголетие.

 

 

Адреси за изпращане на становища и предложения:

vpetrova@mh.government.bg

atumanov@mh.government.bg

 

 

 


Дата на откриване: 16.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 14.1.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари