Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Предложените изменения в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Наредбата) са свързани с финансирането на детските градини и училищата с концентрация на деца и ученици от уязвими групи. Финансирането за работа с деца и ученици от уязвими групи е уредено в чл.52а на Наредбата и включва два елемента:

• средства в размер, определен според броя на децата и/или учениците в институцията и съответния годишен размер за финансиране за едно дете и ученик;

• средства в размер, определен на базата на разчетения в Приложение № 6в брой образователни медиатори, социални работници и/или помощници на учителя.

С проекта на Наредба се предвижда детските градини и училищата с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, които не са усвоили предоставените им средства през 2023 г. заради закъснялото приемане на бюджета, да могат да ги ползват за същите дейности и през 2024 г.

С предложените изменения в настоящия акт от началото на 2025 г. финансирането на работните места за образователни медиатори, социални работници и/или помощници на учителя да получават само институциите с реално назначен персонал на някоя от тези длъжности към 1 януари на текущата година. По този начин ще се постигне по-целесъобразно и икономично разпределение на средствата за уязвимите групи от държавния бюджет


Дата на откриване: 19.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 18.1.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари