Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията

С проекта се предлага броят на заместник изпълнителните директори на Агенцията по вписванията (АВ) да се увеличи от един на двама, като промяната е мотивирана с необходимостта от по-ефективен контрол върху изпълнението на възложените задачи на агенцията. АВ администрира пет регистъра от национално значение - Имотен регистър, Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, Регистър БУЛСТАТ, Регистъра на имуществените отношения на съпрузите и Централен регистър на особените залози, като в дейностите по водене на регистрите не се допуска забавяне. Изменят се и изискванията за заемането на длъжността заместник изпълнителен директор – тя може да се заема от лица с висше образование с професионално направление „Администрация и управление“, „Право“ или „Информатика и компютърни науки“ и с професионален опит в съответното направление не по-малко от 3 години.


Дата на откриване: 20.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.1.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари