Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-182 от 15 февруари 2021 г. за условията и реда за осигуряване и осъществяване на охрана на лица

Предоставя се тридесетдневен срок на заинтересованите лица да направят бележки и предложения по проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-182 от 15 февруари 2021 г. за условията и реда за осигуряване и осъществяване на охрана на лица. Проектната разпоредба предвижда след изтичане на тридесет дни от вземане на мярката по чл. 123, ал. 2 от НПК и ако прокурорът или съдът не е приложил чл. 123, ал. 8 от НПК, ръководителят на структурата, на която е възложена охраната да уведомява органа по чл. 123, ал. 1 от НПК, като предлага предприемане на действия за възлагането й на Бюрото по защита към министъра на правосъдието или за преценка прекратяването на охраната, по съображения подробно изложени в мотивите към акта.


Дата на откриване: 21.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 20.1.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари