Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси

 

С проекта се цели постигане на обективно съотношение между размера на таксите и разходите на административния орган при остойностяване на съответната административна или техническа услуга, съобразно актуалните икономически условия и реално извършените преки и непреки разходи, за предоставянето им.

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 gergana@iag.bg

 


Дата на откриване: 28.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 29.1.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари