Обществени консултации

Проект на РМС за изменение на РМС № 47/2021 г. за приемане на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ и на РМС № 184/2021 г. за приемане на НП "Дигитална квалификация“

С проекта на Решение се предлага удължаване срокът на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ (с шест месеца) и на Национална програма „Дигитална квалификация“ (с десет месеца) с цел успешно изпълнение на дейностите по двете националните програми.

Причините, които налагат приемането на акта, са свързани с обективни причини, включително продължаващата през цялата 2021 година извънредна епидемиологична обстановка, причинена от вируса на SARS-CoV-2, която попречи на осъществяването на част от предвидените дейности, което до момента не позволи достигането на заложените индикатори, както и изразходването на предвидените средствата.

Средствата за изпълнението на двете Национални програми ще бъдат за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката, предвидени за национални програми в областта на висшето образование за съответната година.


Дата на откриване: 28.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.1.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари