Обществени консултации

Проект на Закон за допълнение на Търговския закон

С проекта се създават условия за провеждане в кратки срокове на производството по ликвидация на дружества, които отговарят на определи условия. Създаването на законова рамка за постигане на ускорена ликвидация на юридически лица е и ангажимент на страната ни по Плана за възстановяване и устойчивост, етап 254 в Реформа „Разрастване България“.

Законопроектът предвижда създаване на законова рамка за постигане на ускорена ликвидация на дружества без скорошна дейност, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и нямат наети служители. Улесняването на процеса се постига по две основни направления -– съкращаване на сроковете на процедурите и въвеждане на „обслужване на едно гише“ чрез Агенцията по вписванията.

С оглед на създаването на облекчения и намаляване на административната тежест, изпълнението на условията за провеждане на бързо производство по ликвидация само се декларира и представянето на декларация за тези условия следва да бъде достатъчно за разглеждане на заявленията в производството в по-кратки срокове.

 


Дата на откриване: 28.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.1.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари