Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението

Съгласно разпоредбата на чл. 242б, ал. 2 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) редът за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на бедствие или извънредна ситуация се определя с наредба на министъра на вътрешните работи съгласувано с министъра на транспорта и съобщенията. Очакваните резултати от прилагането на наредбата по чл. 242б, ал. 2 от ЗЕС са постигане на целите на закона по отношение на осигуряване на навременна и подходяща информация до крайните ползватели в случаи на бедствие и извънредна ситуация. Разпоредбата на чл. 242б, ал. 1 от ЗЕС въвежда изискването на Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения, относно предаването на съобщения за предупреждение до засегнатите крайни ползватели от доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номера. С приемането на наредбата по чл. 242б, ал. 2 от ЗЕС ще се осигури възможност на компетентните органи да предоставят информация на населението, при условие че се случва, случило се е или има опасност да се случи бедствие или извънредна ситуация.


Дата на откриване: 2.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 1.2.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари