Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповeстяващи информация за нарушения

С предложения законопроект се цели пълното транспониране Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (Директива 2019/1937). Измененията са приведени в съответствие с констатациите на Европейската комисия (ЕК), съгласно които са необходими промени в част от разпоредбите на закона. Законопроектът цели да изпълни задълженията на Република България, произтичащи от правото на Европейския съюз и ангажиментите по Националния план за възстановяване и устойчивост. В тази връзка се предлага и увеличаване на обхвата на защитата, така че от разпоредбите на закона да могат да се ползват не само работниците и служителите, но и доставчиците на услуги. С промените се премахва и пречката да се образува производство по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 г. Остава единствено ограничението, отнасящо се до анонимни сигнали. Аргумент за това е, че в Директива не се предвижда срок нито като условие за предприемане на последващи действия по подаването на сигнали, нито като условие за защита. Със заключителните разпоредби на закона се предлагат изменения и допълнения на Закона за местното самоуправление и местната администрация с цел повишаване на прозрачността и отчетността на органите на местна власт и местно самоуправление. Очакваните резултати от прилагането на закона са: осигуряване на ефективна защита на много по-широк кръг ог лица, които подават сигнали за нарушения; осигуряване на ефективен механизъм за прозрачност и отчетността на органите на местна власт и местно самоуправление.“


Дата на откриване: 9.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 23.1.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари