Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол се привежда в съответствие с промените в Закона за електронното управление и Закона за административните нарушения и наказания, като се уреди начинът на връчване на акт за установяване на административно нарушение, съставен в отсъствието на нарушителя, или наказателно постановление по реда на 26 от ЗЕУ, ако нарушителят е изразил съгласие за това по реда на чл. 26а, ал. 5 от ЗЕУ. Намалява се административната тежест чрез уреждане на възможността, когато плащането е извършено по електронен път, да не се представя документ за внесена държавна такса.


Дата на откриване: 11.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.2.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари