Обществени консултации

Проект на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване

С проекта на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване се постига, както осъвременяване на нормативната уредба, така и съобразяване с настъпилите промени в други нормативни актове имащи отношение към дейностите по обезопасяване на водните площи и опазване живота и здравето на хората.

Проектът на Наредба урежда обществените отношения свързани с осигуряването и организацията на водноспасителната дейност, обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване, като по този начин се цели да се постигне опазване живота и здравето на хората и превенция на водния травматизъм.

Наредбата посочва, кои са обектите, подлежащи на обезопасяване - откритите водни площи – участъци от крайбрежните морски води, реки, езера, язовири и микроязовири, канали, изкопи, както и плувните басейни за обществено ползване, плувните комплекси и водните паркове. Регламентират се основните задължения на стопаните на тези обекти за осигуряване на обезопасяването им и организирането на водноспасителната дейност.

С проекта на наредба се актуализират изискванията за обезопасяване на откритите водни площи и басейните за обществено ползване отнасящи се до съответното минимално и максимално обезопасяване и поставянето на необходимите обозначителни знаци, както и за организирането на водноспасителната дейност при откритите водни площи и басейните за обществено ползване, които подлежат на максимално обезопасяване.

Целта е да се постигне най-висока степен на опазване на живота и здравето на хората и превенция на водния травматизъм.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg


Дата на откриване: 19.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 17.2.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари