Обществени консултации

Проект на РМС за изменение на РМС 144 изменено с Решения № 180 и 240 на Министерския съвет от 2022 г. и Решение № 95 на Министерския съвет от 2023 г.

С предлагания проект на акт действието на временната закрила на разселените лица от Украйна на територията на Република България се удължава повторно с една година, считано до 4 март 2025 г., в съответствие  решението на  Европейската комисия за удължаване действието на Директивата за временна закрила.


Дата на откриване: 19.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.2.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари