Обществени консултации

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България за периода 2008 - 2013 г. (проект)

Настоящата национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България обхваща периода 2008-2013 г. Тя систематизира визията, целите, задачите, мерките и проектите за развитие и управление на туристическите дейности, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми. Стратегията представлява платформа за координирани съвместни действия на всички заинтересовани от туризма страни за усвояване на туристическия потенциал на страната.


Дата на откриване: 25.3.2008 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 25.4.2008 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 април 2008 г. 17:12:06 ч.
Ivanasen

Преосмисляне на показателите

Здравейте. Поздравявам Ви за стратегията..Смятам че се налага преосмилсяне на показателите в таблица6: "Стратегически цели за постигане на специфични икономически показатели на туризма в Р България за периода 2008-2013 г.". Тенденцията през полседните години ясно показва нарастване на приходите с около 200-250 млн. евро на година. В таблицата сте заложили твърде амбициозни показатели за нарастване на приходите с около 3-4 пъти повече от тенденцията досега. Препоръчвам Ви за ги съобразите с тази тенденция. Иван Асен, 03.04.2007 г.