Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси на лицата, посочени в § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията

 

Проектът на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси на лицата е изготвен на основание законовата делегация на § 2, ал. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията от междуведомствена работна група, създадена със заповед на министър-председателя.

Целта е да се уредят организацията и редът за извършване на проверка на декларациите по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и редът за установяване на конфликт на интереси по отношение на:

 - служителите в администрацията на органите на изпълнителната власт, в това число на териториалните звена, служителите в местната администрация, служителите в администрацията на органи, създадени със закон, с изключение на служителите, които заемат технически длъжности;

 - членовете и съветниците към политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията;

 - кметовете на кметства, кметските наместници и секретарите на общините;

 - съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: inspectorat@government.bg


 

 


Дата на откриване: 24.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 23.2.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари