Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на

Проект на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси.

 

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 25.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 24.2.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 февруари 2024 г. 17:48:27 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://bia-bg.com/standpoint/view/32677/

15 февруари 2024 г. 10:42:57 ч.
moderntrade

становище на Сдружение за модерна търговия

Становището на СМТ е публикувано на сайта на сдружението - https://moderntrade.bg/news/становище-на-смт-проект-на-наредба-за-р/

23 февруари 2024 г. 15:53:44 ч.
coop_pravna

Становище на ЦКС

Становището на ЦКС е публикувано на адрес: https://drive.google.com/file/d/1VOleBwzE1CugPjqdyjnBfEkL8NwkF_zi/view?usp=drive_link

24 февруари 2024 г. 14:45:39 ч.
ton4eto72

Становище на "Еко Партнърс България" АД

Становището на "Еко Партнърс България" АД - организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, е публикувано на официалния интернет сайт на друеството:

https://ecopartners.bg/wp-content/uploads/2024/02/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%A2%D0%91%D0%9E.pdf