Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния институт по криминалистика (Обн. ДВ, бр. 7 от 2021 г.)

Необходимостта от приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния институт по криминалистика се обуславя от настоящото състояние и кадровата обезпеченост на института. Извършена е промяна на щата на института, с която се закрива сектор „Наркотици и токсикохимия“ и са създадени сектор „Наркотици“ и сектор „Токсикохимия“. Налице е необходимост да се отговори на нуждите на криминалистичната дейност по установяване на употребата на наркотични вещества или употребата на алкохол от констатирани с полеви тестове проби на уличени лица, нужна е ясна регламентация на новите дейности в структурата, разпределението на функциите по отделни звена и създаването на ефективна организация и взаимодействие в рамките на Националния институт по криминалистика. В действащия правилник не са актуални и в пълнота посочени страните, извършващи автоматизиран обмен на дактилоскопни данни в Европейския съюз.


Дата на откриване: 26.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 26.2.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари