Обществени консултации

Проект на заповед за утвърждаване на Методика по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

Проектът цели защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Създава се правен инструмент, чрез който Държавен фонд „Земеделие“ може да изпълни функциите си по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

 Отговорна структура:

 

 дирекция „Развитие на селските райони”,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 rdd@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 30.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 29.2.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 февруари 2024 г. 07:12:33 ч.
Филип Харманджиев

Бележки по проект за Методика по мярка 214 „Агроекологични плащания”

  • В чл. 7, ал. 3 от проекта е посочено, че след изтичане на периодите за преход тези площи се изключват от избираемите за подпомагане, т.е. не могат да бъдат заявени като площи в преход. Предмет на методиката са санкции при неспазване. В случая се повтаря разпоредбата на чл. 13, ал. 3 от Наредба № 11 / 2009 г. , което не е предмет на методиката, а на допустимост до подпомагане. Текстът да отпадне.

 

  • В Раздел 3, чл. 9, ал. 1 е предвидена санкция при деклариране на площ в преход, която се окаже биологична, съгласно информацията от контролиращото лице. Никой производител няма интерес да заяви площ в преход, когато тя вече е биологична и единствената причина за наличие на тази хипотеза е фактическа грешка. Да отпадне санкцията.

 

  • В чл. 6 от проекта се предвижда при неспазване на базово изискване  по чл. 26, ал. 2, т.7 от Наредба № 11/2009 г. да се откаже плащане по цялото направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“. Неспазване на едно базово изискване има различни количествени измерения. Например: 1- 2 неидентифицирани животни в сравнение с  20 - 30 неидентифицирани животни. Общата санкция по чл. 6 не отчита  степента на тежест на нарушението, както е предвидено в чл. 1, ал. 4 от проекта. Да се въведат критерии, отчитащи степен, тежест и продължителността на нарушенията по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“.