Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки, приета с ПМС № 42 от 2022 г.

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки, приета с Постановление № 42 на Министерския съвет от 2022 г.

 

С промените се очаква постигането на следните резултати:

Съществуващата нормативна уредба ще се приведе в съответствие с настъпилите промени в правото на Европейския съюз относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни;

Разрешава се употребата на 2-метилоксолан като екстракционен разтворител при производството или фракционирането на мазнини, масла или какаово масло, при приготвянето на обезмаслени протеинови продукти, обезмаслени брашна и при приготвянето на обезмаслени зърнени зародиши и ароматизанти от естествени ароматични материали;

Установяват се специфични критерии за чистота на екстракционните разтворители, които могат да се използват при производството на храни и хранителни съставки при определените условия, така че да няма наличие на остатъци в храните в количества, опасни за здравето на потребителя.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Политики по агрохранителната верига”,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 PMonevska@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 30.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 29.2.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари