Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з-1008 от 2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване

С Държавен вестник, бр. 108 от 2023 г. е обнародван Законът за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 г. Съгласно чл. 1, ал. 5, т. 7.3. от ЗДБРБ за 2024 г. са одобрени средства общо в размер на 2 790 000 лв. за стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи (АМВР). На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДБРБ за 2024 г. е приет бюджета на МВР за 2024 г. В рамките на одобрените разходи по бюджета на МВР за 2024 г. са разчетени разходи за стипендии на курсантите в АМВР, в размер на 2 550 000 лв. или общият размер на одобрените средствата за стипендии на курсантите в АМВР възлиза на 5 340 000 лв. С одобряването на допълнителни разходи за стипендии, съгласно чл. 1, ал. 5, т. 7.3. от ЗДБРБ за 2024 г., общият размер на одобрените средствата за стипендии на курсантите в АМВР се увеличава. Това налага изменение на Инструкция № 8121з-1008 от 2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено облекло, в частта относно базата за определяне на стипендиите за курсанти, която ще бъде 200 на сто от базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност в МВР, която се утвърждава ежегодно със ЗДБРБ, съгласно чл. 177 от Закона за МВР.


Дата на откриване: 31.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 1.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари