Обществени консултации

Наредба за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на община Белене

 

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Наредбата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Белене – Център за информация и услуги на гражданите: гр.Белене, ул. „България” №35 или на e-mail: obshtinabl@abv.bg, obshtinabl@gmail.com


Дата на откриване: 2.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Белене
Дата на приключване: 3.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари