Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1006 от 24 август 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи

В Държавен вестник, бр. 80 от 2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (ЗИДЗЕУ), с § 29 от Заключителни разпоредби на който е изменен и Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН) - в сила от 31.03.2024 г., относно начина на връчването на акт за установяване на административно нарушение, съставен в отсъствието на нарушителя, или наказателно постановление. В Наредба № 8121з-1006 от 24 август 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ, бр. 67 от 2015 г.) се урежда начина на връчването на акт за установяване на административно нарушение, съставен в отсъствието на нарушителя, или наказателно постановление по реда на 26 от ЗЕУ, ако нарушителят е изразил съгласие за това по реда на чл. 26а, ал. 5 от ЗЕУ.


Дата на откриване: 6.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари