Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Във връзка с оптимизиране на нормотворческия процес и поради новонастъпили обстоятелства, повторно представяме проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на актове на Министерския съвет.  С предложения проект на Постановление на Министерския съвет се правят изменения в Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите и на Постановление № 208 на Министерския съвет от 2017 г.  във връзка с въведените изменения и допълнения в  Закона за биологичното разнообразие, обн. ДВ, бр. 88 от 2023 г., както и за подобряване функциите на специализираните дирекции.
 
Становищата могат да бъдат изпращани и на ел. поща: edno_gishe@moew.government.bg.


Дата на откриване: 6.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 7.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари