Обществени консултации

Проект на ПМС за актуализиране на възрагражденията на длъжностните лица по регистрацията в Агенция по вписванията

Проектът на Постановление на Министерски съвет цели да осигури съответствие на размера на трудовите възнаграждения на длъжностните лица по регистрация в Агенцията по вписванията с разпоредбите на Закона за търговския регистър и Закона за съдебната власт. Това ще спомогне за недопускане на текучество на обучени и висококвалифицирани служители и за недопускане на забавяне при разглеждането и произнасянето по заявления в Търговския регистър. За увеличението на възнагражденията на длъжностните лица по регистрацията са необходими средства в размер на 171 193 лв., които да бъдат предоставени като допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2013 г.


Дата на откриване: 29.1.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.2.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 февруари 2013 г. 14:33:37 ч.
isivanov

...

...