Обществени консултации

Проект на решение за изменение на Правила за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при спешн

С Решение № 29 от 08.02.2024 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на решение за изменение на Правила за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при спешни повиквания (Правилата), открито с решение № 331 на КРС  от 16.11.2023 г. и открива нова процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение на Правилата.

Проект на решение за изменение на Правила за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при спешни повиквания, открито с Решение № 331 от 16.11.2023 г.:

https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7975

КРС очаква становищата на заинтересованите страни на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.


Дата на откриване: 13.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 14.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари