Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 2024 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

С проекта на Решение се предлага издаването на държавна гаранция в общ размер до 40 млн. лв. по Закона за кредитиране на студентите и докторантите (ЗКСД) за 2024 г. за новоотпуснатите кредити през съответната бюджетна година.

Договорените кредити по реда на ЗКСД са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване. Основната цел на кредитирането на висшето образование е осигуряването на финансова подкрепа за студентите и докторантите, които не са в състояние да покрият разходите си за обучение във висшите училища.

Финансовата подкрепа се изразява в гарантиране на главницата и лихвите по кредитните задължения на студентите и докторантите.

Съобразно изискванията на Закона за кредитиране на студенти и докторанти министърът на образованието и науката участва в преговорите за издаване на държавни гаранции по този закон и подписва от името на правителството споразуменията за издаване на държавна гаранция с банките, въз основа на Решението на Министерския съвет.


Дата на откриване: 13.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 14.3.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 февруари 2024 г. 13:20:24 ч.
Aziti

Разчупване на тенденцията научен кадър до пенсия и изсветляване на приходите на научните кадри

Kaкъв е механизмът за определяне кои студенти и докторанти не са в състояние да покрият разходите си за обучение във висшите училища?! Моля за пояснение или направите препратка към пояснението

 

Студентите/докторантите да обявяват доходите си по време на следване/докторантура

Същевременно да се развие механизъм за частично опрощаване на кредитите и или намаляване на лихвата за даден период, АКО през същия период студентите/докторантите са работели И в частния бизнес в сферата според специалността. Да се сложи минимум граница колко процента от приходите за периода или от работното време, трябва да е от/в частния бизнес. Цел на мярката е да се повишат контактите на научните кадри с хора от бизнес средите, трансфер на знания и иновации, развиване на практични умения, обмен на научните среди с обикновените/работещи хора в сферата.