Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

В Р България разрешения за извършване на специални и технологични (повтарящи се) взривни работи издават от съответните дирекции „Инспекция по труда” на основание Правилника по безопасност на труда при взривните работи. Установената практика противоречи на разпоредбите на чл. 4 на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, съгласно която всички лицензионни и регистрационни режими за извършване на стопанска дейност, както и изискванията за издаване на разрешение и удостоверение, или за даване на уведомление за извършване на отделна сделка или действие, се установяват със закон.


 

В тази връзка целта на законопроекта е да създаде основание в специален закон за издаване на разрешение за извършване на специални и технологични (повтарящи се) взривни работи, като е дадено определение на тези дейности, както следва:


 

           „Специални взривни работи” са взривни работи в населени места, промишлени и строителни площадки, както и в други места и обекти, изискващи защита от вредните въздействия при взривните работи”.


 

           „Технологични (повтарящи се) взривни работи” са взривни работи, които се извършват във връзка с определена технология на работа в добивната промишленост, хидротехническото строителство и при строителството на други обекти.”


 

Разрешенията ще продължават да се издават от съответната дирекция „Инспекция по труда”, на чиято територия ще се извършват специалните и технологичните (повтарящи се) взривни работи при спазване на процедурата, определена в проектозакона (чл. 13а – 13ж).


Дата на откриване: 30.1.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 14.2.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари