Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на подпомагане по техническа помощ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г., както и реда за налагане на административни санкции

 

С проекта на наредба се цели:

Създаване на национална правна рамка, уреждаща предоставянето на финансова подкрепа чрез елемента техническа помощ за ефективно управление и прилагане на интервенциите от Стратегическия план по Общата селскостопанска политика, с които ще се осигури изпълнение на заложените в Стратегическия план специфични цели и индикатори за резултат, както и най-ефективното усвояване на предвидения за Република България финансов ресурс по интервенциите от плана.

Гарантиране на защитата на финансовите интереси на Съюза чрез създаване на национални правила за управление на средствата по елемента техническа помощ чрез система за контрол, налагане на ефективни и пропорционални намаления и законосъобразни откази от плащания.

 

 Отговорна структура:

 

 дирекция „Развитие на селските райони”,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 rdd@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 20.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 21.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари