Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за Единен патентен съд

 

Предлага се за обществено обсъждане проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за Единен патентен съд, което предстои да бъде подписано на 19 февруари 2013 г. от  държавите членки на ЕС, участващи  в установеното през 2011 г. засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила.
Споразумението за Единния патентен съде създадено в изпълнение на приоритетите от обновения Лисабонски дневен ред – Стратегията „Европа 2020”. То е част от проекта за единна патентна система на Европейския съюз, насочена към стимулиране на иновациите в Европа. Споразумението относно Единния патентен съд е третият елемент от вече създадената единна патентна закрила с Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 година и Регламент (ЕС) № 1260/2012 на Съвета от 17 декември 2012 г.
Със Споразумението се създава Единен патентен съд за решаване на спорове относно европейски патенти и eвропейски патенти за единно действие и сертификати за допълнителна закрила на такива патенти. Съдът е общ за договарящите се държави членки и ще има изключителната юрисдикция по отношение на европейските патенти с единно действие и на европейски патенти, в които се посочват една или повече договарящи се държави членки и  на сертификатите за допълнителна закрила, издадени въз основа на такива патенти.
Очакваните резултати от Споразумението за Единния патентен съд са премахване на съществуващата фрагментация на патентната система в Европа. Създаването на Единния патентен съд ще осигури единна практика в областта на патентната закрила и ще спомогне за драстично намаляване на разходите по съдопроизводството, тъй като на страните няма да се налага да водят успоредни съдебни производства пред различни национални юрисдикции.
Създаването на Единен патентен съд, ведно с единната патентна закрила ще подобри инвестиционния климат в България, като осигури на местните и чуждестранни предприятия по-добри условия за защита на технологичните им постижения у нас и за извършване на иновационна дейност на територията на България.


Дата на откриване: 30.1.2013 г.
Целева група: Академична общност
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 13.2.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари