Обществени консултации

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 41 от 22.02.2024 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на достъп до пасивна (физическа) инфраструктура и откри процедура за обществено обсъждане на проекта на решение

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 41 от 22.02.2024 г.  откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за определяне , анализ и оценка на пазара на едро на достъп до пасивна (физическа) инфраструктура.

Мотиви:

Съгласно разпоредбите на чл. 150, ал. 1, във връзка с чл. 30, т. 1-4 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) едно от основните правомощия на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е свързано с определяне, анализ и оценка на съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги с цел да се установи наличието или липсата на ефективна конкуренция в съответствие с общите принципи на конкурентното право и специфичните национални условия. В съответствие с чл. 64 (3) от Европейския кодекс за електронни съобщения при определянето на съответните пазари националните регулаторни органи отчитат максимално препоръката на Европейската комисия (ЕК) относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, подлежащи на ex ante регулиране.

Предмет на настоящото решение е пазарът на едро на достъп до пасивна (физическа) инфраструктура, тъй като достъпът до пасивната инфраструктура е от съществено значение за изграждане и запазване на вече изградени мрежи с много голям капацитет. Този пазар не е включен в действащата Препоръка (ЕС) 2020/2245 на Европейската комисията (ЕК) от 18 декември 2020 година относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, подлежащи на регулиране ex ante. В тази връзка като отчете в максимална степен приложимите насоки за пазарен анализ на Европейската комисия, както и въз основа на принципите на конкурентното право, КРС изследва дали на национално ниво този пазар отговаря на трите критерия, които обосновават налагането на регулаторни задължения. Въз основа на подробно изложени в пазарния анализ мотиви КРС стигна до заключение, че посоченият пазар на едро, подлежи на ex ante регулиране, тъй като покрива кумулативно трите критерия за определяне на съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране, съгласно чл. 152, ал. 5 от ЗЕС. В тази връзка е изготвен анализ на пазара на едро на достъп до пасивна (физическа) инфраструктура, заключенията от който сочат, че на съответния пазар не е установена ефективна конкуренция, което дава основание на КРС да определи предприятие със значително въздействие върху пазара и да наложи специфични задължения в съответствие с разпоредбите на ЗЕС. 


Дата на откриване: 26.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 27.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари