Обществени консултации

Проект на РМС за изменение на РМС № 738/15.10.2018 г. за одобряване проект на Меморандум за разбирателство относно Програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и...

С проекта на Решение на Министерския съвет се предлага изменение на Меморандума за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Държавния секретариат по образование, изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария относно Програмата за стипендии и академичен обмен и приложението към него (приет с РМС № 738 от 15 октомври 2018 година) като:

  • текстът „МОН осигурява финансирането на Програмата за периода октомври 2019 – юни 2024 година“ да се замени с „МОН осигурява финансирането на Програмата за периода 2019 – 2024 година“;
  • да се измени приложението към Меморандума, като се финансират 7 стипендии в общ размер на 152 789,44 лв. – в това число 5 стипендии за млади учени и 2 стипендии за учени от българската научна диаспора.

Предложеното изменение на Меморандума напълно съответства на основните приоритети в Националната стратегия за развитие на научните изследвания на Република България и по-конкретно на заложените в нея мерки за повишаване на квалификацията и кариерното развитие на млади учени чрез предоставяне на индивидуални стипендии.


Дата на откриване: 27.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 12.3.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 февруари 2024 г. 14:23:46 ч.
Aziti

Период и публичност

Периодът октомври 2019 – юни 2024 година не е избран случайно. Това е свързано с началото и края на учебната година. Удължавайки срока до декември се блокира едно място на новобранец. Кой почва да се учи от януари?! Обосновете удължаването на срока в академичния времеви организационен контекст.Отделно е хубаво да се знаят имена на жалките печал.ивши. Знаете ли, че ... по онова жалко време във вестник "Работническо дело" в едно малко каре беше написано колко ще струва обучението на сина на бай Тошо в Швейцария. Според решение от еди-коя си дата беше описано всичко в детаил.

27 февруари 2024 г. 15:12:58 ч.
Aziti

Безплатен достъп до научните трудове на държавните стипендианти

Тъй като НИЕ като данъкоплатци финансираме стипендиите на МЛАДИТЕ учени на средна възраст 36, може ли някъде да прочетем имената на 125те кандидатсвали и темата на проектното им предложение, както и имената на 33мата получили средно по 3000 лв стипендии. Имаме ли безплатен онлайн достъп до техните научни трудове, в случая в областта на хуманитарните и социални науки, и ако да къде ни се предоставя?

Ако сред бъдещите канидати някой представи проект, според който ще се занимава с трудовете на Нобеловия лауреат Конрад Лорец и задълбочено ще изучава социалния език на птиците, рибите и домашния добитък („Соломоновият пръстен: езикът на животните“), моля да го приоризирате в листата.