Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление на № 44 от 14 март 2019 година на Министерския съвет за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

Предложените изменения и допълнения в Постановление на № 44 от 14 март 2019 година на  Министерския съвет за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища имат за цел създаване на условия за още по-ефективно изпълнение на политиката по засилване, популяризиране и укрепване на чуждестранната българистика.

Разширява се обхватът на потенциалните кандидати, като се допуска участието в конкурси не само на преподаватели, заемащи академични длъжности, но и на тези на преподавателски позиции съгласно Закона за висшето образование. Намалява се преподавателският стаж, необходим на кандидатите, и се дава възможност за признаване на учебната им натовареност по време на командировката за  академичното им развитие в България.

Правомощия да командироват преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища вече ще имат и държавните висши училища, в които се преподава български език, без да имат акредитация в това професионално направление. Срокът за командироване ще се обвързва пряко с резултатите от работата зад граница за всяка учебна година.


Дата на откриване: 28.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.3.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 февруари 2024 г. 09:55:40 ч.
Aziti

Акредитация - що е то и защо го има?!

"Правомощия да командироват преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища вече ще имат и държавните висши училища, в които се преподава български език, без да имат акредитация в това професионално направление. "

Това е меко казано абсурдно и лош сигнал за подражаване! Утре на някой без акредитация може да му хрумне да образова пилоти на бойни самолети, може да ги научи как се натискат копчета и да ги прати после в акредитирани институции в чужбина да рОботят при положение, че може дори да нямат право да рОботят същото в България?! 

Ако въобще приемете и възприемете гореизложеното като референтна точка, моля чуждестранните висши училища както и обучаващите в тях изрично и писменно да бъдат уведомявани срещу подпис, че командированият преподавател по български език и литература идва от държавно висше училище, в което се преподава български език, без да има акредитация в това професионално направление и ... право да преподава в страната по произход (ако е приложимо).